DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÀU THUYỀN

  • Nhận làm sạch, bắn cát, phun sơn lại vỏ tàu ghe, sà lan , phương tiện, thiết bị ,máy móc, …nhận từng công đoạn hoặc trọn gói
  • Quy trình đảm bảo, cát không lẫn tạp chất, nước sơn theo loại khách yêu cầu, hoặc gợi ý dùng nước sơn của Xưởng

Leave Comments

0818210515
0818210515