DỊCH VỤ KHO BÃI

  • Tổng diện tích mặt bằng: 77.600 m2. Kho: 1.200 m2. Đáp ứng mọi yêu cầu về lưu kho, bãi khi có yêu cầu.
  • Nhận hợp tác đầu tư kho, cho thuê bãi xây dựng kho, làm nơi tập kết hàng hóa ..v.v.

Leave Comments

0818210515
0818210515