• ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

  • Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Ngô Quốc Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó GĐ phụ trách
  • Ông Nguyễn Hữu Thoàng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó GĐ
  • Bà Trần Anh Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị
  • Bà Bùi Thị Thu Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị
0818210515
0818210515