DỊCH VỤ XẾP DỠ

  • Tiếp nhận tàu, ghe, sà lan. Xếp dỡ tại Cảng các loại hàng cont, hàng bao, hàng rời, vật liệu xây dựng, sắt, thép, cộc bê tông, máy móc, thiết bị …v.v.
  • Nhận hợp đồng cho thuê thiết bị xếp dỡ đến chân công trình khách tự vận hành hoặc cho thuê Công nhân kỹ thuật vận hành thiết bị.

Leave Comments

0818210515
0818210515