• VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Trụ sở chính: Khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Vị trí cảng: 8o45’15”N – 104o59’15”E

Điểm đón trả hoa tiêu: 8o42’06”N – 105o17’06”E

Luồng vào cảng: 45.5 km

Độ sâu trong luồng dao dộng từ 8.5m đến 19m

Chế độ thủy triều: Bán nhật triều

Biên độ thủy triều: Max 4.1m, Min 2.1m (Chênh lệch bình quân 2m)

Cỡ tàu tiếp nhận : < 4.000 DWT

0818210515
0818210515