• TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

4TẦM NHÌN

Cảng Năm Căn được quy hoạch chi tiết nằm trong nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, dự kiến năng lực thông qua năm 2030 khoảng 0,7 đến 0,95 triệu tấn/năm (Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải)

Cảng Năm Căn nằm trong Khu kinh tế Năm Căn Cảng Năm Căn, được xác định là trung tâm, động lực hỗ trợ Khu kinh tế Năm Căn khi khởi động cũng như chính thức đi vào hoạt động sau này. Khu kinh tế Năm Căn sẽ là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; là đầu mối giao thương phía Nam của tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế; là động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Nam tỉnh Cà Mau với trọng tâm phát triển công nghiệp cơ khí, đóng mới tàu biển và dịch vụ tài chính, viễn thông; là trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn, trung tâm công nghiệp, thương mại-dịch vụ và nuôi trồng, chế biến thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửa Long (Quyết định số 2456/QĐ-TTg Ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030).

4 SỨ MỆNH

Trở thành Khu bến tổng hợp chính khu vực tỉnh Cà Mau. Cảng Năm Căn là cảng quan trọng trong hệ thống cảng biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng ở vị trí vòng cung đường biển của vùng Đông Nam Á, có điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng giao thương đường biển với các nước trong vùng như Singapore, Indonesia, Malaysia. Từ đó tạo động lực triển kinh tế – xã hội toàn vùng

0818210515
0818210515